Portalp, oplossingen om de toegankelijk en beveiliging van gebouwen te verbeteren en te versterken

 

In alle bouwsectoren speelt veiligheid een centrale rol. Aan de toegangsdeur die alle bezoekers nemen, moet bijzondere aandacht worden besteed. Vanaf het begin zet Portalp zich in om betrouwbare en veilige automatische deuren te leveren. Een engagement dat met het ontwerp van producten met innoverende technologische oplossingen zijn volle betekenis krijgt.

Automatische deur conform EN16005, de gebruiker loopt geen enkel risico

 De automatische deuren van Portalp worden ontworpen in overeenstemming met de normen, en met name met de norm EN16005 die de veiligheidsvereisten voor de gebruikers bepaalt. Uitrustingen worden daarom gekoppeld aan de deur om risico op blessures door een bewegende deur te beperken.

De sluitingszones zijn beveiligd met binnen- en buitendetectoren. Ze detecteren aanwezigheid in een bepaalde zone en kunnen de deur heropenen in geval van een obstakel. De bewegingszones van de deurbladen worden daarbij beveiligd door binnenradars om te voorkomen dat een persoon zich per ongeluk in het bereik van de deuropening bevindt. Om veiligheidsredenen is geen enkele storing toegestaan. De uitrustingen worden permanent gecontroleerd door het systeem om functioneringsproblemen te detecteren.

De automatische nooduitgangsdeuren moeten volledig in de breedte geopend kunnen worden om personen te evacueren. In overeenstemming met de norm EN16005 wordt de opening in geval van een elektrische storing gewaarborgd door een EMI-systeem (systeem met intrinsieke mechanische energie). In sommige landen kan met een reglementair handmatig systeem de deur geopend worden in geval van een storing van het bedieningssysteem.

Toegankelijkheid staat voorop

 Het aantal gebouwen met een toereikende toegankelijkheid komt nog lang niet in de buurt van de doelstellingen die bepaald zijn in meerdere landen, maar het bewustzijn is er wel degelijk. Het vereenvoudigen van de toegang tot gebouwen en openbare instellingen wordt tegenwoordig opgenomen in het productdossier van nieuwe ontwerpen. Automatische deuren zijn uitrustingen die bijdragen aan de toegankelijkheid van openbare instellingen en met name van winkels, overheidsinstellingen, hotels, enz. Personen met een handicap kunnen gebruikmaken van de brede automatische opening of van deuren met een specifiek bedieningssysteem. Visuele of geluidssystemen worden gekoppeld aan de geïnstalleerde uitrustingen. Portalp stelt zijn hulp en kennis ter beschikking om oplossingen te vinden voor elk gebouw, waarbij rekening gehouden wordt met de toegangsbeperkingen

De veiligheid van gebouwen, een centraal thema voor automatische deuren

In tijden van onveiligheid is de beveiliging van gebouwen een zeer belangrijke kwestie om het hoofd te bieden aan vandalisme en diefstal, met name in winkels.
De automatische deur speelt een essentiële rol en verdient bijzondere aandacht. Verschillende oplossingen bestaan om deze veiligheidsproblemen aan te pakken: anti-inbraak beglazing, robuuste frames met sleutelsloten, vergrendelingssystemen van de deuren. Andere controlesystemen kunnen geïnstalleerd worden, zoals digicodes, badgelezers, enz…

En terwijl de klimatologische veranderingen reëel zijn en in een versnelling raken, wordt het noodzakelijk om anders te bouwen, om robuuste uitrustingen te gebruiken die stevig verankerd zijn met de structuur van de gebouwen. Robuuste en betrouwbare automatische deuren zijn de garantie van hoge veiligheid. Het geïnstalleerde geheel is perfect in de structuur geïntegreerd. De deurbladen hebben geleiders op de grond waardoor ze niet buiten hun spoor raken. De vakkundige installatie staat garant voor een goede waterdichtheid en een goede verankering met het gebouw.
De producten van Portalp beantwoorden aan de geldende normen en hebben de certificering CE, ANSI en TUV. Het productieproces wordt permanent gecontroleerd (fabriek ISO9001-certificatie) en de installatie van de producten wordt uitgevoerd door een netwerk van dochtermaatschappijen en professionele partnerbedrijven.