De signalisatie van glasoppervlakken bij Portalp

In het kader van een veilige omgeving voor slechtzienden moet aandacht worden besteed aan beglazing en de signalisatie ervan.

Hieronder vind je tips voor een openbare ruimte met oog voor veiligheid en zichtbaarheid zonder hierbij in te boeten op esthetisch vlak. 

Glasbekleving

Afmetingen

Horizontale stroken van 5 cm breed.

Positie

Stroken aangebracht op 1,10 m en 1,60 m hoogte.

+

Glasoppervlak

Zichtbaar in open en gesloten stand.

W

Binnen / Buiten

Zichtbaar aan beide zijden van de wand.

Verboden kleuren

De kleuren rood en oranje zijn niet toegestaan door CO44.

Signalisatie van glasoppervlakken, we gaan verder en verder…

Met het oog op optimale veiligheid ontwikkelde Portalp doorheen de jaren een visuele strook om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Signalisatie van

glasoppervlakken:

de wetgeving

De wet van 11 februari 2005 erkent de gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap voor personen met een handicap. “De toegang moet rekening houden met elke soort handicap, in het bijzonder bij huisvesting en openbare gebouwen.” Reeds aan de toegangsdeur van een gebouw gelden veiligheidsvoorschriften die van toepassing voor slechtzienden. “Elke deur met een glasoppervlak moet zowel in open als gesloten stand zichtbaar zijn via visuele elementen die in duidelijk contrast staan met de onmiddellijke omgeving.”

Nieuw: Het besluit van 20 april 2017 stelt dat glazen wanden langs een pad of in de nabije omgeving ervan zichtbaar moeten zijn voor iedereen, ongeacht de grootte van die persoon, via elementen die een duidelijk visueel contrast vormen met de onmiddellijke omgeving en zichtbaar moeten zijn aan beide zijden van de wand.

Tips voor het aanbrengen

van kleefstroken

Deuren die naar buiten leiden moet rekening houden met verblinding door bijv. de zon of verlichting. Breng geverfde, gekleefde of gegraveerde contrasterende elementen aan op het glasoppervlak. De gemakkelijkste en meest voordelig oplossing is het aanbrengen van kleefstroken. Het is aanbevolen deze kleefstroken aan de binnenzijde aan te brengen voor een optimale levensduur. Kies voor een kleur die in contrast staat met de omgeving, kies bijv. voor de bedrijfskleuren of een eigen afbeelding. Er zijn tal van kleuren en motieven beschikbaar. Het is tevens mogelijk om kleefstroken te personaliseren. Het is aanbevolen om horizontale kleefstroken te gebruiken met een breedte van 5 cm aangebracht op een hoogte van 1,10m en 1,60 m.

Kies voor een duidelijk contrast zodat de exacte locatie van de deur duidelijker is voor slechtzienden.

Visualisatie

van de glasoppervlakken

Minimale veiligheidseisen: doorzichtige oppervlakken moeten duidelijk herkenbaar zijn (bijvoorbeeld via markering of gekleurd glas).

Aandacht: De norm NF EN 16005: de kleuren rood en oranje zijn niet toegestaan door de CO44. De NF EN 16361 bepaalt de prestaties rond schokbestendigheid die gelden voor glasoppervlakken in deurelementen. Door de norm NF EN 12600 na te leven wordt hieraan voldaan.

Aanwezigheid van visueel contrasterende elementen.

Gewijzigd besluit van 01/08/2006 rond toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit.

Aandacht: een omzendbrief (DHUP) van 30 november 2007 rond de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit beveelt motieven aan in twee stroken van 50 mm breed op een hoogte van 1.10 m en 1.60 m. De Franse richtlijn DTU 39 P5 voorziet andere voorschriften dan deze vermeld in deze omzendbrief. Er wordt echter voorrang gegeven aan deze laatste voorschriften aangezien deze rechtstreeks gelinkt zijn aan het besluit van 1 augustus 2006.

×

Important

After a strategic business review of the US market, Portalp has decided to cease its operations in the USA.
We apologize for this situation and hope that our current partners/distributors will satisfy your needs.

For any inquiries please contact us via contact form